Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne, že nás v rámci svojho vzdelávacieho programu podporila školením finančnej gramotnosti, ktoré pre nás v piatok 28. apríla pripravila trénerka HR Slovenskej sporiteľne pre región Prešov, pani PaedDr. Danka Bibková. Školenie orientované na zlepšenie zručností vo sfére peňazí bolo zamerané veľmi prakticky. Získané poznatky budeme môcť aplikovať pri neformálnom zážitkovom vzdelávaní mladých ľudí z domovov na polceste, ktoré realizujeme v rámci projektu Veľký krok do života. Ďakujeme pani Bibkovej za prípravu pútavej prezentácie a interaktívneho cvičenia, prostredníctvom ktorého budeme môcť mladým ľuďom jednoduchšie priblížiť svet peňazí a pomôcť im tak posunúť sa o krok bližšie k osamostatneniu.