Komunikačné schopnosti, pracovné návyky, finančnú gramotnosť a mnoho iných potrebných zručností si dievčatá z Hniezda rozvíjajú počas nácviku pracovných zručností. Jeho cieľom je pomôcť týmto mladým ženám nadobudnúť základné zručnosti a predpoklady pre to, aby si našli skutočné zamestnanie. Vaším príspevkom im k tomu môžete pomôcť.

Ďakujeme za ochotu podporiť lepší štart do života pre mladé ženy z Domova na polceste Hniezdo. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.

Chcem prispieť