Vďaka zámeru firmy AT&T podporiť charitu a neziskové organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a jej zamestnancom, ktorí nám v rámci pilotného projektu AT&T´s LAPTOP DONATION darovali svoj hlas, sme získali dar v podobe piatich notebookov. Úprimne za to ďakujeme.

Je to dôležité povzbudenie do našej práce, obzvlášť v tomto období šírenia koronavírusu, kedy sa veľa vecí presúva do online priestoru. Hoci sme sa doteraz zaoberali predovšetkým zážitkovým vzdelávaním, je veľkým prínosom, že môžeme mladým dospelým po skončení ústavnej starostlivosti intenzívnejšie pomôcť aj pri príprave do školy, pri hľadaní zamestnania apod.

Je dosť možné, že aj naše formy vzdelávania budeme musieť prispôsobiť a presunúť do online priestoru, na čo darované notebooky plnohodnotne využijeme.

Ešte raz vďaka.