Prezentovať našu organizáciu Relevant n.o. a jej činnosť sme mohli na Trhu dobrovoľníckych príležitostí, ktorý prebiehal v rámci Festivalu komunitnej hudby dňa 13.6.2019 v Ekoparku Holá Hora v Prešove. Program festivalu bol obohatený o rôzne vedecké workshopy a prednášky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Spoločný čas nám spríjemňovali tanečné a spevácke vystúpenia rôznych skupín.

V tento deň padali teplotné rekordy, preto sme vďační za každý pohár studenej vody a občerstvenie, ktoré pre nás organizátori tohto podujatia pripravili.

Ďakujeme za pozvanie. A ďakujeme aj zákazníkom, ktorí si naše výrobky zakúpili a prajeme veľa radosti z užívania vybraných tovarodarčekov :O)