V klubovni Puzzle na Svätoplukovej ulici sa 20. decembra 2016 konala oslava 10. výročia Relevantu. V meste Prešov pôsobíme ako nezisková organizácia od decembra 2006.  Počas celých desať rokov sme ostali verní svojmu poslaniu – POMÁHAŤ, PODPOROVAŤ a SPÁJAŤ. Medzi hlavné oblasti nášho pôsobenia patrí práca s ohrozenou mládežou, ako aj pomoc seniorom. Našimi nosnými aktivitami sú prevádzkovanie klubovne „Puzzle“, prevádzkovanie Domova na polceste „Hniezdo“ a Opatrovateľská starostlivosť pre seniorov.

Celým večerom nás sprevádzala a príjemnú atmosféru klubovne podčiarkovala hudobná kapela EVS band. Pestrá paleta ľudí, ktorí sa zišli, aby si spoločne pripomenuli dôležité momenty v histórii Relevantu, vypovedala o pestrosti a živote samotnej organizácie. Medzi hostí, ktorí prijali pozvanie, patrili aj zboroví farári Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania Ján Bakalár a Ondrej Koč. Pani primátorku mesta Prešov Andreu Turčanovú zastúpila pani Terézia Bilasová, vedúca Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie mesta Prešov, ktorá odovzdala riaditeľovi Relevantu Marekovi Ileninovi ďakovný list primátorky mesta Prešov. Spoluzakladateľ organizácie, Peter Michalčík, terajší ako aj bývalí zamestnanci, dobrovoľníci, ktorí počas desiatich rokov venovali tejto práci  kus svojho čas a najmä kus svojho srdca, bývalé a terajšie klientky Domova na polceste, či obyčajní – vzácni priatelia, ktorí Relevantu fandia – tí všetci si mohli užiť rodinnú atmosféru počas programu, ktorý bol vedený formou diskusie. V niekoľkých blokoch sme sa v spomienkach vrátili ku vzniku organizácie, históriu desiatich rokov nám pomohli sprítomniť videá a fotografie, a zaujímavé výpovede terajších zamestnancov o súčasnosti uzavreli „oficiálnu“ časť večera.

Celé stretnutie sa nieslo v duchu vďačnosti. A vďaka patrí naozaj všetkým, ktorí čo i len kúsok tej desaťročnej cesty kráčali spolu s nami. Vďaku voči Bohu a nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi, sme na záver vyjadrili v krátkej spoločnej modlitbe.

 

Veronika Mojžišová