Dňa 24. októbra 2017 sa na Farskom úrade ECAV v Prešove uskutočnilo v poradí tretie stretnutie projektu Služba blížnym s názvom „Môj najväčší dar“. Po dvoch workshopoch k tréningu pamäte bolo toto stretnutie zamerané na pomoc ľuďom v Afrike.

Pani Anna Hašková prišla opatrovateľkám porozprávať o Misii na Níle, do ktorej sa zapája už viac ako 10 rokov. Jej pomoc spočíva najmä v ručnom vyrábaní a distribúcii šatstva, obväzov a prikrývok, ale aj v povzbudzovaní ďalších k tejto pomoci.

Veríme, že 15 účastníčok z workshopu odchádzalo inšpirovaných a motivovaných k ďalšej dobrovoľníckej pomoci druhým. Pri najbližšom workshope nás čaká pečenie vianočných oblátok.

Ďakujeme nadácii Socia za podporu projektu a príležitosť vytvoriť priestor pre neformálnych opatrovateľov a opatrovateľky, aby sa stretávali, vymieňali si skúsenosti a čerpali motiváciu a povzbudenie pre svoju službu.