Ak máte záujem o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby našou organizáciou – Relevant n.o., no momentálne nemáme žiadne voľné kapacity, môžete byť zaradení do databázy záujemcov o sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu.

Do databázy záujemcov o domácu opatrovateľskú službu budete zaradení na základe vyplneného „Dotazníka záujemcu o sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu“ (PDF).

Vyplnený dotazník je potrebné doručiť do kancelárie Relevant n.o. na adresu Svätoplukova 12, Prešov, kde ho spracujeme a na základe toho Vás zaradíme do našej databázy záujemcov o sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu.

V prípade, že sa uvoľnia hodiny pre poskytovanie opatrovateľskej služby budete podľa informácií z dotazníka kontaktovaní a bude Vám ponúknuté poskytovanie domácej opatrovateľskej služby.