V dňoch 24.04. – 26.04.2015 pracovníci Relevant-u n.o. v spolupráci s ďalšími skúsenými ľuďmi pripravili vzdelávaciu „Víkendovku“ pre mladých, ktorí vyrastali v detskom domove alebo sa na
odchod z domova pripravujú. Realizovaná bola v rámci projektu „Lepší život vďaka práci“ prostredníctvom Accenture Nadačného fondu – Nadácie Pontis.

IMG_20150425_105340

Cieľom stretnutia bolo podporiť
osvojovanie či rozvoj praktických životných zručností – pracovných, komunikačných, tímových… u ľudí, ktorí sa snažia zaradiť do reálneho života po odchode z detského domova. Zúčastnených bolo
11 chlapcov zo SED Veľký Slavkov – Domu na polceste a 6 dievčat z nášho Domova na polceste Hniezdo v Prešove.

IMG_3793

Aby sme predišli využitiu len jednotvárnych, často nudných prednášok, využili
sme rôzne formy práce so skupinou, ako pohybové aktivity, diskusie, tímové hry či vstupy samotných „odchovancov“, ktorí už majú svoje vlastné životné skúsenosti.
Pridanou hodnotou stretnutia bola účasť na večernom programe školského výletu Evanjelickej spojenej školy v Prešove, kde mohlo prirodzene dochádzať k prepájaniu s bežnou
mládežou a nepriamo sme tak mohli pôsobiť na vytváranie pozitívnej mienky o Rómoch či deťoch, vyrastajúcich v detských domovoch.
Pozitívna spätná väzba: „…vážne najkrajší výlet, na ktorom som bola.“ Monika K., či „To bol môj najkrajší výlet, aký som mohla mať, fakt a dúfam, že to zopakujeme.“ Zuzka O. je dôkazom toho,
že nielen samotní pracovníci, ale hlavne zúčastnení mladí dospelí – dievčatá a chlapci „víkendovku“  hodnotili veľmi pozitívne.

IMG_3797