Relevant n.o. sa od svojho vzniku snaží pomáhať mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov, aby sa zaradili do zdravého spoločenského a pracovného života.

Pracovná terapia sa nám osvedčila ako vhodný nástroj pre získavanie zručností pre reálne zamestnanie, ako aj pre rozvoj sebadisciplíny, tvorivosti, dôslednosti a zodpovednosti. Preto sme sa rozhodli urobiť krok vpred: v rámci projektov Kreatívna dielňa pre život a Veľký krok do života zriaďujeme pracovný inkubátor – kreatívnu dielňu, v ktorej budú môcť mladí ľudia získavať pracovné zručnosti bez strachu zo zlyhania. Prostredie, v ktorom si budú môcť nielen zabezpečiť príjem, ale predovšetkým sa čo najlepšie pripraviť na reálne pracovné podmienky a získať potrebnú podporu, aby sa mohli postupne uchádzať o bežné pracovné miesta.

Dievčatá v rámci terapie doposiaľ vyrábali predovšetkým dekoračné mydlá a bižutériu, ktoré ponúkali počas trhov a rôznych podujatí, čím si zabezpečovali prostriedky na materiál potrebný pre ďalšie výrobky.

V rámci dielne budeme poskytovať reklamné služby pre spoločnosti: tlač propagačných materiálov, vizitiek, plagátov, pohľadníc, potlač na textil, hrnčeky a iné reklamné predmety, polepy áut, reklamné a orientačné tabule, a pod. Štyria mladí ľudia budú v kreatívnej dielni zapojení do tlače, úpravy, orezávania, skladania, triedenia, balenia a distribúcie materiálov pre partnerov. Zároveň sa budú podieľať na kreatívnych návrhoch, predovšetkým potlačí tričiek, a naďalej vyrábať mydlá a bižutériu.

Dôležitou súčasťou práce s mladými ľuďmi zapojenými do kreatívnej dielne budú aj školenia osobnostného rozvoja, navrhnuté individuálne plány a odborné poradenstvo, ktoré im bude poskytované počas celej doby projektu.

Našim zámerom je vytvoriť udržateľnú kreatívnu dielňu, do čo najväčšej miery sebestačnú, preto budeme pracovať na marketingu a zriadení e-shopu, prostredníctvom ktorého budeme ponúkať naše výrobky. Všetok zisk z poskytovania služieb a predaja výrobkov bude použitý na chod dielne a mzdy pre klientky.

Budeme radi, ak sa nám podarí nájsť partnerov, ktorí v našej kreatívnej dielni nájdu viac ako len reklamnú agentúru. Partnerov, ktorí vidia zmysel a spoločenský prínos našej práce. Partnerov, pre ktorých sú spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť súčasťou ich vízie. Partnerov, s ktorými si budeme vzájomne pomáhať rásť.

Ďakujeme nadáciám GRANVIAThe VELUX Foundations, bez podpory ktorých by sme projekt kreatívnej dielne nemohli realizovať.