Leto je časom slnka, tepla a oddychu. Každý z nás sa snaží vyťažiť z tohto nádherného ročného obdobia čo najviac. Plánujeme si dovolenku a v duchu si predstavujeme, ako bude vyzerať. Na konci školského roka si mnohí z nás začínajú baliť kufre a pripravujeme sa na nové radostné emócie.

Ale, žiaľ, sú medzi nami aj ľudia, ktorí by vnútorne veľmi radi zažili letnú radosť, no kvôli negatívnym zážitkom z vojny na Ukrajine to nedokážu. Tento rok sme sa snažili zorganizovať práve pre takýchto ľudí podujatia, ktorých cieľom bolo pomôcť zmierniť ich negatívne zážitky a ponúknuť aktivity s pozitívnym vplyvom na ich vnútorné rozpoloženie.

Od začiatku júna 2023 naša organizácia v spolupráci s Karpatskou nadáciou naštartovala nový smer pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorých hlavnou cieľovou skupinou je mládež a rodiny s deťmi. Keďže leto je obdobím detských táborov a takmer každý rodič sa snaží prihlásiť svoje dieťa do tábora, ani my sme nezostali bokom. Koncom júna sa v spolupráci s Cirkvou bratskou v Prešove podarilo zorganizovať výlet pre ukrajinské rodiny v hoteli pri jazere Sіgord. Na programe boli športové súťaže, štafetové behy, ručné práce pre deti, pátranie „Hľadanie pokladu, ”, diskusie a veľa komunikácie. Tábora sa zúčastnilo 56 ľudí z Ukrajiny.

Začiatkom júla zorganizovala skupina dobrovoľníkov športovo-anglický tábor KECY CAMP pre tínedžerov od 13 do 19 rokov. Tento rok sa zamerali aj na ukrajinské deti. Túto iniciatívu finančne podporila organizácia Kompas a umožnila tak zúčastniť sa kempu pätnástim ukrajinským dorastencom. Naša spolupráca spočívala v technickej asistencii pre ukrajinských účastníkov, poskytovali sme pomoc pri konzultáciách k registračným záležitostiam, počas tábora sme pomáhali v organizačných veciach, s prekladom a pod. Keďže v tábore boli aj slovenské deti, ukrajinská časť dorastencov mala dobrú príležitosť precvičiť si slovenský jazyk. Program kempu bol zameraný na komunikáciu medzi účastníkmi a keďže ide o kemp s dôrazom na anglický jazyk, nechýbali zástupcovia native speakerov, dobrovoľníci, ktorí prišli z Ameriky, čo pridalo všetkým účastníkom pozitívne emócie.

V druhej časti leta sme pokračovali v organizovaní stretnutí zameraných na turistiku a rekreáciu, takto sa nám podarilo urobiť asi pätnásť rôznych stretnutí, túr, športovo-zábavné stretnutia pre rodiny ako boli pikniky a stretnutia na komunikáciu a rozvoj.

Počas celého leta sme mohli zorganizovať voľný čas pre viac ako 70 ľudí z Ukrajiny, čo nás veľmi teší. Keď pomáhate iným ľuďom, vaše srdce je naplnené skutočnou radosťou.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii týchto stretnutí.

Robte dobro a ono sa vám to nepochybne vráti.

Projekt Integrácia a prepájanie komunít sa uskutočňuje vďaka podpore grantovej výzvy Karpatskej nadácie Máme radi Ukrajinu 2.0.