22. októbra 2019 bola v Puzzle prednáška o domácom a komunitnom vzdelávaní.

Devätnásť rodičov, ktorí deti vzdelávajú v domácnosti alebo o podobnej možnosti ešte len uvažujú so záujmom počúvali informácie riaditeľky ZŠ Ľubovec, PaedDr. Moniky Riškovej. Pani riaditeľka hovorila o náležitostiach potrebných k vybaveniu domáceho vzdelávania, o výhodách a možných rizikách vzdelávania dieťaťa doma, ako s dieťaťom pracovať, aký režim dňa je možné zvoliť. Dozvedeli sme sa tiež o možnosti komunitného vzdelávania detí, kedy sa dieťa učí v kolektíve iných detí. Prvá časť bola tvorená prednáškou p. Riškovej, v druhej časti bola živá diskusia s rodičmi a medzi rodičmi navzájom. Deti rodičov sa počas prednášky hrali pod dozorom dobrovoľníkov z cirkevného zboru ECAV Prešov v miestnosti detskej besiedky na fare. Za  obetavosť dobrovoľníkov a  ochotu pomôcť im ďakujeme! Taktiež naša vďaka patrí cirkevnému zboru za možnosť využitia priestorov detskej besiedky. V budúcnosti by sme radi pripravili na tému vzdelávanie aj ďalšie stretnutie.

28. a 29. októbra 2019 si mohli prísť mamičky a oteckovia doplniť zásoby detského oblečenia, obuvi, hračiek a športových potrieb do priestorov klubovne. V ponuke bola aj posteľ, postieľka, kočiar, vanička, lyže a korčule. Na prítomných čakala káva a čaj. Podobný bazár s detským jarným a letným oblečením a obuvou by sme radi pripravili pravdepodobne v marci. 

A na čo sa môžete tešiť? V pláne máme spustiť nový cyklus prednášok s názvom „AKO EKO?“ – otázky ochrany životného prostredia (aj) z kresťanského pohľadu. Prvá prednáška je predbežne dohodnutá na 19. novembra 2019 so začiatkom o 17:30 hod. Prísť by mala Zuzka Venglíková zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, ktorí sa téme ochrane ŽP venujú. Bude hovoriť o biblických a teologických základoch ochrany životného prostredia, načrtne princípy bezobalového (zero-waste) životného štýlu, kvízom zistíme svoje vedomosti a víťaz si odnesie nejakú eko-cenu. Radi by sme, keby každé stretnutie bolo ukončené dobrovoľným rozhodnutím, záväzkom účastníka. Aby celé rozprávanie neostalo iba v rovine teoretickej, ale aj praktickej. Ďalšie stretnutia na túto tému plánujeme so zhruba mesačným odstupom. Radi by sme na každé stretnutie ako špeciálneho hosťa pozvali aj niekoho z Prešova – aby sme spropagovali aj snahy a aktivity miestnych organizácií. 

Pre presné dátumy a prednášky si sledujte našu facebookovú stránku Puzzle klubovňa, príp. nám dajte vedieť, že máte záujem dozvedieť sa o stretnutiach a radi vás o nich budeme informovať mailom.