Čo je Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu alebo DofE?

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

Program DofE a Relevnat n.o.

Pri našej práci s mládežou sa snažíme mať prehľad o rôznych programoch a projektoch pre mladých ľudí. Na poli vzdelávania sa s mladými ľuďmi vzájomne inšpirujeme a spoločne rastieme. V posledných mesiacoch sa nám čoraz viac  do uší dostávalo slovo „DofE“(alebo tzv. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) a slová samých chvál, predovšetkým stredoškolákov o tom, ako program pomáha ich sebarozvoju, či už v oblasti hard skills alebo soft skills. Vzhľadom na výsledky DofE veríme, že program má veľký potenciál pomôcť uspieť v živote aj našim klientom z domovov na polceste.  Rozhodli sme sa preto rozšíriť naše vzdelávacie portfólio o tento program, v rámci ktorého chceme vytvoriť zmiešané skupiny, pozostávajúce z klientov domova na pol ceste a stredoškolákov. Ak Ťa program pre ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov zaujme a budeš sa chcieť zapojiť, radi zodpovieme všetky Tvoje otázky 🙂

Zapojte sa!

V prípade záujmu či akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
• Mgr. Martin Vrabeľ – martin.vrabel@relevant.sk