NÁŠ PRODUKTOVÝ KATALÓG

Prečo Dielňa pre život?

Relevant n.o. sa od svojho vzniku snaží pomáhať mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov, aby sa zaradili do zdravého spoločenského a pracovného života.

Pracovná terapia sa nám osvedčila ako vhodný nástroj získavania zručností pre reálne zamestnanie, ako aj pre rozvoj sebadisciplíny, tvorivosti, dôslednosti a zodpovednosti. Preto sme sa rozhodli urobiť krok vpred: v rámci projektov Kreatívna dielňa pre život a Veľký krok do života sme zriadili kreatívnu Dielňu per život, v ktorej môžu mladí ľudia získavať pracovné zručnosti bez strachu zo zlyhania. Prostredie, v ktorom si môžu nielen zabezpečiť príjem, ale predovšetkým sa čo najlepšie pripraviť na reálne pracovné podmienky a získať potrebnú podporu, aby sa mohli postupne uchádzať o bežné pracovné miesta.

Dielňa pre život je miestom, kde sa vytvárajú a rozvíjajú zručnosti pre samostatný život. Prečo? Lebo „Bez práce nie sú koláče…“ 🙂

Čo je Dielňa pre život?

Dielňa pre život je projekt v rámci ktorého poskytujeme „3P“ reklamné a tlačiarenské služby pre spoločnosti:

  • Printoviny (tlač propagačných materiálov, vizitiek, plagátov, pohľadníc, a pod.),
  • Polepy (na autá, reklamné a orientačné tabule, a pod.),
  • Potlače (na textil, hrnčeky, puzzle a iné reklamné predmety).

Zároveň sa venujeme výrobe darčekových predmetov; dekoračných mydiel a ručne robenej bižutérie.

Znevýhodnení mladí ľudia sú v dielni zapojení do tlače, úpravy, orezávania, skladania, triedenia, balenia a distribúcie materiálov pre našich partnerov. Zároveň sa podieľajú na kreatívnych návrhoch, predovšetkým potlačí tričiek, a vyrábajú mydlá a bižutériu.

Všetok zisk z Dielne pre život využívame na jej chod a mzdy pre mladých ľudí, ktorí v nej pracujú a získavajú cenné zručnosti. Naši partneri získavajú kvalitné služby a výrobky a zároveň dávajú šancu mladým ľuďom posunúť sa o krok vpred k samostatnosti. Vzájomne si tak pomáhame rásť.

Kam smerujeme?

Dielňa pre život existuje, aby pomohla znevýhodneným mladým ľuďom nabrať množstvo zručností, ktoré im pomôžu uspieť na otvorenom trhu práce a udržať si stabilné zamestnanie. Pre mladých ľudí je akousi prechodnou stanicou na ceste od nezamestnanosti k stálemu zamestnaniu.

Našim zámerom je vytvoriť udržateľnú kreatívnu dielňu, do čo najväčšej miery sebestačnú. Prostredníctvom cieleného marketingu a e-shopu chceme zabezpečiť predajnosť našich služieb a výrobkov, aby mladí ľudia mohli za svoju prácu získať odmenu, ktorá im zaistí základné životné potreby, kým sa postavia na vlastné nohy.

Našim cieľom nie je získať čo najviac zákazníkov, ale získať partnerov, ktorí v našej kreatívnej dielni nájdu viac ako len reklamnú agentúru. Partnerov, ktorí vidia zmysel a spoločenský prínos našej práce, a pre ktorých sú spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť súčasťou ich vízie.

Ak Vás náš projekt zaujal, budeme radi, ak nás oslovíte a nadviažeme spoluprácu, v ktorej si budeme vzájomne pomáhať rásť.