Veľký krok do života  (september 2016 – september 2019)

Projekt pomoci mladým ľuďom osamostatniť sa po odchode z detských domovov vznikol ako výsledok dlhodobej spolupráce medzi organizáciami Relevant n.o. Prešov a Stredisko Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov.

Cieľom spoločného projektu je pomôcť mladým ľuďom, ktorí vychádzajú z detských domovov nepripravení na samostatný život, zaradiť sa do zdravého sociálneho a pracovného prostredia. Chceme, aby sa z nich stali ľudia schopní nezávislého života – emocionálne vyspelí a zruční, schopní integrácie na otvorenom pracovnom trhu.

Vytvorením tréningových dielní, sociálneho podniku a zariadenia na vidieku poskytneme klientom bezpečné prostredie, v ktorom môžu získavať pracovné zručnosti a návyky bez strachu zo zlyhania. Naše pracoviská budú miestom, kde sa mladí ľudia môžu učiť a rásť pracovne, osobnostne aj duchovne. Individuálnym prístupom poskytneme klientom psychologické poradenstvo, terapiu a tréning.

K naplneniu našich cieľov budeme smerovať týmito aktivitami:

 • V SED Veľký Slavkov sa vytvorí multifunkčná dielňa pre 12 chlapcov, ktorá bude zastrešovať drevársku dielňu, baliareň, montážnu linku, sklad pre stavebný materiál a ekologickú autoumyváreň.
 • V Prešove bude zriadený sociálny podnik – tvorivá dielňa pre 4 klientky, v ktorej sa budú poskytovať tlačiarenské a baliace služby pre reklamné spoločnosti a vyrábať šperky a mydlá.
 • V okolí Prešova bude vytvorené nové zariadenie v dome so záhradou, ktoré bude slúžiť ako pestovateľská dielňa pre ďalšie 4 klientky.
 • Rozvoj mladých dospelých prebehne tréningom pracovných zručností, sociálnych a praktických zručností a formou zážitkového učenia počas terénnych pobytov.
 • Odborné kompetencie potrebné pre tréning klientov budú pracovníci organizácií zapojení do projektu rozvíjať systematickým vzdelávaním na Slovensku, školením vo Švédsku a individuálnou a skupinovou supervíziou.
 • Naše skúsenosti a fungujúcu metodológiu budeme šíriť prostredníctvom vydania metodického manuálu pre sociálnych pracovníkov, multimediálneho manuálu pre našu cieľovú skupinu, ako aj prostredníctvom konferencií, workshopov, tréningov a publikačnej činnosti na národnej úrovni.

Projekt realizujeme vďaka podpore dánskej nadácie VELUX. Nadáciu THE VELUX FOUNDATIONS tvoria dve neziskové nadácie VILLUM FONDEN a VELUX FONDEN. Medzi hlavné oblasti pôsobenia nadácie patrí veda, environmentálne, sociálne a kultúrne projekty v Dánsku aj v zahraničí. V roku 2014 obidve nadácie spolu na neziskové účely venovali približne 150 miliónov EUR.

Obe nadácie boli založené  MSc. Villum Kann Rasmussenom, ktorý vyvinul moderné strešné okná VELUX ® a založil ďalšie spoločnosti skupiny VKR, ktorých poslaním je vnášať do každodenného života ľudí denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie životné prostredie.


Zmysluplný čas v Klubovni Puzzle!  (apríl – december 2018)

Naša organizácia ponúka mladým ľuďom z mesta (s tými, ktorými už dlhodobo pracujeme ale aj novým) veľmi zaujímave aktivity ako alternatívu k ich tráveniu voľného času.

Nemusia sedieť doma, či tráviť ich čas spôsobom, ktorý ich nikde nerozvíja, ale sa môžu zúčastniť na jednej z nasledujúcich akcií

Spolu sa zrealizuje približne 27 akcií pre viac ako mladých 150 ľudí.

 1. Filmový večer s kvízom v klubovni Puzzle– 7-9x v roku 2018
 2. Pod povrchom v klubovni Puzzle– 6-7x v roku 2018
 3. Povolania v klubovni Puzzle– 6-7x v roku 2018
 4. Konverzácia nemčiny v klubovni PUZZLE – 6x v roku 2018
 5. Večer hier v klubovni PUZZLE – 7×2018
 6. Cudzinci žijúci v meste Prešov v Klubovni Puzzle – 3x v roku 2018

Mesto Prešov podporilo projekt: „Zmysluplný čas v Klubovni Puzzle!“

sumou 1 050 €, začo sme veľmi vďační.