Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť našu prácu venovaním 1%, 2% alebo 3% daní z príjmu za rok 2016 Relevantu.

Vaša podpora nám stopercentne pomôže:

 • rozvíjať aktivity s mladými ľuďmi v klubovni PUZZLE
 • pripravovať dievčatá z Hniezda na samostatný život
 • poskytovať opatrovateľskú službu pre starších ľudí

Ďakujeme jednotlivcom aj firmám, ktorí vidia zmysel v našej práci a svojou podporou nám umožňujú pomáhať viac tým, ktorí to potrebujú.

Ako venovať 2% dane Relevant n.o.?

Postup v roku 2017 (pre zamestnancov):

 1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti”.
 2. Stiahnite si a vyplňte tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” s nasledovnými údajmi prijímateľa:
  Obchodné meno: RELEVANT n.o.
  Sídlo: Svätoplukova 11, 08001 Prešov
  Právna forma: Nezisková organizácia
  IČO: 37887483
 3. Vyplnené tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” a “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” zašlite najneskôr do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Podrobnejší popis nájdete na webovom portáli rozhodni.sk.

Postup v roku 2017 pre právnické osoby nájdete tu.

Potrebujete presnejšie informácie?

Kontaktná osoba: Ivana Blecharžová
Adresa: Svätoplukova 11, Prešov
Telefón: 0907 996 377
Email: ivana.blecharzova@relevant.sk
Web stránka: www.relevant.sk/2-percenta