Ďakujeme všetkým, ktorí sa nás rozhodli podporiť venovaním 1 %, 2 % alebo 3 %. Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s výzvou o podporu našej práce.

Vaše 1 %, 2 % alebo 3 % z daní nám stopercentne pomôžu:

 • rozvíjať aktivity s mladými ľuďmi v klubovni PUZZLE
 • pripravovať dievčatá z Hniezda na samostatný život
 • poskytovať opatrovateľskú službu pre seniorov v našom meste

Ďakujeme jednotlivcom aj firmám, ktorí vidia zmysel v našej práci a svojou podporou nám umožňujú pomáhať viac tým, ktorí to potrebujú.

Ako venovať 1 %, 2 % alebo 3 % z dane Relevant n.o.?

Postup v roku 2024 (pre zamestnancov):

 1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti”.
 2. Stiahnite si a vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov“   s nasledovnými údajmi prijímateľa:
 3. Obchodné meno: RELEVANT n.o.
  Sídlo: Svätoplukova 11, 08001 Prešov
  Právna forma: Nezisková organizácia
  IČO: 37887483
 4. Vyplnené tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” a “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” zašlite najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Podrobnejší popis nájdete na webovom portáli rozhodni.sk.

Postup v roku 2024 pre právnické osoby nájdete tu.

Potrebujete presnejšie informácie?

Kontaktná osoba: Andrea Jakubčinová
Adresa: Svätoplukova 12, Prešov
Telefón: +421 907 996 377
Email: andrea.jakubcinova@relevant.sk
Web stránka: www.relevant.sk/2-percenta