plagat konferencia

Relevant n.o. Prešov a Stredisko Evanjelickej Diakonie Veľký Slavkov

Vás srdečne pozýva na konferenciu 

VEĽKÝ KROK DO ŽIVOTA 2

o procese osamostatňovania sa mladých dospelých 
po ukončení náhradnej starostlivosti

Kedy: 28. november 2019

Kde: Klubovňa Puzzle, Svätoplukova 12, Prešov

Registrácia, chutná káva a čaj: 9.00 hod

Začiatok: 9.30 hod

Predpokladaný záver: 15.00 hod

Cieľom konferencie je prezentácia skúseností zo zážitkového a neformálneho vzdelávania, psychologického a špecializovaného poradenstva a nácviku pracovných zručností chlapcov a dievčat z Domova na polceste Hniezdo a SED Veľký Slavkov, ktoré sme realizovali v trojročnom projekte, vďaka ktorému sme:

  • naštartovali Dielňu pre život, v ktorom môžu dievčatá z Domova na polceste Hniezdo rozvíjať pracovné zručnosti,
  • kompletne zrekonštruovali starú poľnohospodársku budovu na multifunkčnú priemyselnú halu, ktorá slúži na rozvoj pracovných zručností mladých mužov z Domova na polceste vo Veľkom Slavkove,
  • zriadili stolársku dielňu a montážnu elektrikársku dielňu vrátane nákupu potrebného vybavenia a spustenia prevádzky v oboch dielňach,
  • zorganizovali 30 školení a 6 zážitkových táborov pre mladých dospelých z Domova na polceste Hniezdo a SED Veľký Slavkov.

Súčasťou konferencie bude aj prezentácia nástrojov a metodík, ktoré nám pri tejto práci pomáhali, ako je metodika Dobrý život zameraná na prácu so skupinou, ktorú vytvorila organizácia ORIGO Resurs zo Švédska, novo vytvorená metodika s pracovným názvom „Fázy života“ zahŕňajúca dvadsať školení a päť zážitkových táborov či metóda Motivačný rozhovor, ktorú sme prakticky realizovali a na základe dobrých skúseností ju aj vydali.

Viac o začiatkoch tohto projektu si môžete pozrieť tu ako aj na našich webových stránkach www.domnapolceste.skwww.relevant.sk

Jeden výtlačok knihy Motivačný rozhovor dostane každý účastník konferencie zdarma.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť tu.

Program konferencie

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať: andrea.jakubcinova@relevant.sk