Relevantn.o. ponúka možnosť psychologického poradenstva:

 • ak sa trápiš s problémami, ktoré nevieš vyriešiť sám ani s pomocou blízkych ľudí vo svojom okolí,
 • ak by si chcel, aby ťa vypočul a poradil ti psychológ.

Môže ísť o problémy v:

 • rodinných vzťahoch
 • partnerských vzťahoch
 • osamelosť
 • smútok, strata blízkej osoby
 • nespokojnosť so sebou samým, pocity menejcennosti
 • neprijatie kolektívom, šikanovanie
 • problémy v škole
 • riešenie konfliktov
 • a mnohé iné…

Ak sa chceš prísť poradiť alebo porozprávať, môžeš:

 • prísť osobne do kancelárie Relevantu a dohodnúť si stretnutie, alebo
 • napísať cez webový formulár (nižšie).

Psychologické poradenstvo poskytuje Mgr. Zuzana Ivanecká.

Psychológ v súlade so zákonom zachováva povinnú mlčanlivosť o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone svojho povolania. Psychológ je povinný chrániť dôvernosť všetky informácií, s ktorými sa mu zdôveríš.

Kde požiadať o pomoc?

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ivanecká
Adresa: Svätoplukova 12, Prešov
Email: zuzana.ivanecka@relevant.sk
Web stránka: www.relevant.sk/psychologicke-poradenstvo/