Aktuálne ponúkame jedno voľné miesto v Domove na polceste Hniezdo. V prípade záujmu nám prosím zašlite svoju žiadosť na e-mail martina.spisakova@relevant.sk

Domov na polceste Hniezdo je 4 izbový byt na Prešovskom sídlisku s celkovou kapacitou 5 miest pre dospelé dievčatá po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. Je zriadený neziskovou organizáciou Relevant, ktorá má sídlo v Prešove.

V Hniezde môže byť prijímateľkou sociálnych služieb každá mladá žena, ktorá chce pracovať na svojom osamostatnení, môže a chce pracovať alebo študovať a toto všetko na základe svojich vlastných síl, možností, schopností, ale aj vonkajších zdrojov pomoci.

Poskytujeme:

  • ubytovanie na dobu určitú, s možnosťou predĺženia (maximálne však na 4 roky), ak konkrétna mladá žena usilovne pracuje na svojom osamostatňovaní. Snažíme sa, aby tento byt bol pre dievčatá domovom, no nie tým trvalým, ale prechodným, z ktorého odídu do svojho vlastného bývania.
  • pracovnú terapiu, čo v praxi znamená vhodný priestor na získavanie a nácvik pracovných zručností, doučovanie, kurzy, ale zároveň aj na pestovanie sebadisciplíny, tvorivosti, dôslednosti a dodržiavanie dohodnutých pravidiel, práv i povinností. Skúsenosti z pracovnej terapie potom dievčatá zúročia v reálnom zamestnaní. Počas pracovnej terapie majú možnosť vyrábať rôzne výrobky, ktoré pri vhodnej príležitosti prezentujú na trhoch, čím sa získavajú prostriedky na ďalší materiál, ale i drobný zárobok. Ak spoločne s prijímateľkou zhodnotíme, že je čas hľadať si „ozajstnú“ prácu, môžeme osloviť potenciálnych zamestnávateľov, s ktorými sa snažíme komunikovať. Tiež ponúkame možnosť využiť absolventskú prax, dobrovoľnícku službu alebo brigády.
  • kurzy varenia a pečenia, na ktorých sa dievčatá naučia nielen variť a piecť, ale aj výhodne nakupovať a hospodáriť so svojimi finančnými prostriedkami.
  • sociálne, psychologické, právne poradenstvo sú súčasťou poskytovaných služieb pre dievčatá, ktoré vedia, že sa môžu prísť kedykoľvek poradiť. V prípade, že nevieme pomôcť my, vieme osloviť iných odborníkov.
  • emocionálna pomoc a duchovné vedenie sú neodmysliteľnou súčasťou našej práce. Snažíme sa byť pre naše dievčatá nielen sociálnymi pracovníčkami, ale aj osobami, u ktorých nájdu vždy bezpečné miesto v prípade, že sa chcú porozprávať, posťažovať, zveriť sa s problémom ale i s radosťou. Taktiež im hovoríme o Bohu, ak majú záujem, pretože aj my sme sami spoznali, že viera v Krista dáva životu zmysel, nádej, silu a uzdravenie.

Život „na pol ceste“ nie je vôbec polovičatý, práve naopak. V tejto etape začínajú obyvateľky Hniezda žiť reálnejší a predovšetkým samostatnejší život, avšak nie sú na to samé.

Veríme, že náš „domov“ môže byť istým spôsobom premostením toho predchádzajúceho, ktorý si nevybrali a tým budúcim, ktorý sa stane ich vlastným. Vieme, že je to beh na dlhé trate, ale cieľ máme jasný – pomôcť dievčatám „vyletieť z hniezda“ tak, aby boli pripravené na život.

Doterajšia práca v Hniezde

Od októbra 2006 do februára 2017 evidujeme v Hniezde spolu 30 prijatých dievčat.

Dĺžka pobytu prijímateliek sociálnych služieb v Hniezde:

Najkratšia doba bola 5 – 8 mesiacov.
Najdlhšia doba bola 3 – 4 roky.
Priemerná doba bola cca 2 roky.

Kde sú dievčatá, ktoré v Hniezde bývali, teraz?

  • Viaceré dievčatá sa vydali, majú svoju vlastnú, úplnú rodinu a pracujú.
  • Niektoré dievčatá žijú s priateľmi pri ich rodinách alebo samostatne.
  • Niektorým dievčatám sme pomohli nájsť iné zariadenie, ktoré je pre nich vhodnejšie vzhľadom na ich potreby.
  • Štyri dievčatá v súčasnosti bývajú v našom Domove na polceste a pracujú na svojom osamostatnení;  všetky študujú a pracujú – jedna z nich je zamestnaná vo svojom odbore a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu, ostatné si popri štúdiu privyrábajú rôznymi brigádami.

 

Postup, ako sa stať prijímateľkou sociálnych služieb v „Hniezde“:

Stačí, ak si podáte žiadosť a my Vám na ňu odpovieme do 30 dní. To, či odpoveď bude kladná alebo záporná, závisí aj od toho, koľko miest máme práve obsadených. Výhodou podania si žiadosti je to, že budete pridaná do poradovníka a v prípade uvoľnenia miesta, Vás budeme kontaktovať.

Vzorová žiadosť do Domova na polceste Hniezdo.

Kontakt

Pre informácie ohľadom Domova na polceste Hniezdo (obsadenosť, podmienky prijatia a.i.) môžete kontaktovať sociálnu pracovníčku Mgr. Martinu Spišákovú.

Domov na polceste Hniezdo
Ďumbierska 20
080 01 Prešov

Mobil: 0907 996 377
Email: hniezdo@relevant.sk
Web: www.relevant.sk/domov-na-polceste-hniezdo/

Podporná skupina

V rámci našej práce sme v minulosti realizovali aj podpornú skupinu pre mladých dospelých, ktorí ukončili ústavnú výchovu v detskom domove a mladých dospievajúcich, ktorých v blízkej dobe čaká odchod z detského domova a osamostatnenie. V súčasnosti sa podporná skupina nestretáva, ale ak potrebuješ s niečím pomôcť, poradiť, tak sa pokojne ozvi Mgr. Martine Spišákovej na čísle 0911 230 695.