Najbližšie pripravujeme:

Akcia Starostlivosť o seba

V prípade, že sa staráte o starších alebo chorých Vás pozývame na sériu prednášok AKO ÚČINNEJŠIE POMÁHAŤ. Význam a formy starostlivosti o seniorov na Slovensku; ako sa o seba starať, aby sme pri pomáhaní nevyhoreli; a Hovory o demencii sú tri prednášky, počas ktorých sa môžete dozvedieť viac  o tom, ako sa lepšie postarať o Vašich blízkych či tých, ktorým slúžite a pomáhate v rámci opatrovateľskej služby, ale aj o seba, aby ste túto, niekedy naozaj náročnú prácu, zvládali.

Prvá prednáška o význame a formách starostlivosti o seniorov na Slovensku sa uskutoční už tento pondelok 11. novembra o 16:00 hod. Srdečne Vás všetkých pozývame.